Drentse Musea

Voettocht Verdeeld Veenhuizen

Nationaal Gevangenismuseum

Wanneer: 5 april 2020 13:30 - 5 april 2020 16:30

Waar: Oude Gracht 1 9341 AA Veenhuizen


Dit jaar herdenken én vieren we dat het 75 jaar geleden is dat Nederland werd bevrijd van de Duitse overheersing. Het Gevangenismuseum staat stil bij de betekenis van de Tweede Wereldoorlog voor Veenhuizen. Want slechts bij een klein publiek is bekend hoe dramatisch de laatste oorlogsjaren in het voor de buitenwereld afgesloten gevangenisdorp zijn verlopen. Enige tijd geleden is naar deze geschiedenis uitgebreid onderzoek gedaan door onderzoeker Ralf Futselaar van het NIOD.

De oorlogsperiode is voor Veenhuizen bepaald niet onopgemerkt voorbij gegaan. Er had zich een actieve verzetskern gevormd die aansluiting had gevonden bij landelijke verzetsorganisaties. Tegelijkertijd was een ander deel van het justitiepersoneel Duits gezind, dan wel actief NSB-lid. Dit leidde er uiteindelijk toe dat eind 1944 vijfentwintig mannen uit het dorp en nabije omgeving werden afgevoerd. Niemand keerde terug.

Voettocht langs plekken van herinnering
Het Gevangenismuseum organiseert op zondag 5 april een voettocht langs plekken van herinnering. Een boerderij waar onderduikers zaten, een gevangeniszolder met opslag van wapens voor het verzet, een huis waar een vader werd opgepakt en weggevoerd; in Veenhuizen zijn er vele van dit soort plaatsen, zowel uit de oorlog als daarna.

Waar mogelijk, worden de oorlogsverhalen uit eerste hand verteld. Daar waar dat niet meer lukt, vertellen kinderen of andere nauw betrokkenen het verhaal. Het belooft een indrukwekkende wandeltocht te worden, die eindigt in het museum waar een kleine expositie bekeken kan worden met objecten en foto’s uit de Tweede Wereldoorlog uit de collectie van het museum. Dit laatste onderdeel is toegankelijk voor alle bezoekers van het Gevangenismuseum.

De Voettocht is ongeveer 8 km. 

Aanmelden is noodzakelijk en kan door een mail te sturen naar: info@gevangenismuseum.nl

Entreeprijzen
Volwassenen
€ 15,00 (Inclusief entree museum, koffie/thee en oranjebitter)
Locatie