Drentse Musea

Pop-up tentoonstelling: Verhalend Landschap

Nationaal Gevangenismuseum

Wanneer: 4 februari 2024 13:00 - 4 februari 2024 17:00

Waar: Oude Gracht 1 9341 AA Veenhuizen


Drie studenten van Design Academy Eindhoven hebben zich verdiept in het landschap van Veenhuizen. In de cartografie-module onderzoeken ze, als onderdeel van het vak kaarten maken, de impact van het landschap op mensen en de verstrengeling van verhalen daarmee. De studenten brengen de verborgen historische lagen en verhalen op een tastbare manier naar voren. Elke student doet dit op een eigen, sterk visuele wijze. In deze pop-up tentoonstelling nemen de studenten je mee in hun ontwerpend onderzoek.

Onderdompelen in het landschap van Veenhuizen
Gedurende een langere periode dompelden de studenten zich onder in het landschap van Veenhuizen. Deze drie studenten zijn niet afkomstig uit Nederland en hadden geen enkele voorkennis van Veenhuizen. Gewapend met hun nieuwsgierigheid begonnen de studenten zich in deze plek te verdiepen: ze spraken bewoners en experts, doken in de archieven van het Drents Archief en gingen de omgeving verkennen. Langzaam begonnen ze zich deze plek eigen te maken en zich te verbinden met mensen en verhalen uit het verleden.

Kijk mee door de ogen van de ontwerpend onderzoeker
Dit project is een onderzoeksmodule. Dat betekent dat elke student eigen methodes ontwikkelt om een complex gegeven als cultureel erfgoed te ontrafelen, op zo’n manier dat door onderzoek nieuwe inzichten ontstaan. In deze expositie staat het ontwerpend onderzoek centraal. Als bezoeker kun je meekijken door de ogen van de ontwerper. Je ziet waar een ontwerper inspiratie vandaan haalt, hoe verbanden worden gelegd en hoe waarnemingen uiteindelijk uitmonden in een verhaal of de vormgeving voor een prototype.

Cultureel erfgoed beter ontsluiten
Dit onderzoek haalt niet alleen het verleden op maar biedt ook mogelijkheden voor de toekomst. Het levert nieuwe aanknopingspunten om op een unieke wijze de geschiedenis en verhalen van de Koloniën van Weldadigheid te presenteren. Het cultureel erfgoed wordt zo toegankelijk gemaakt voor een breder publiek.

Bezoekersinformatie
Bezoek ‘Verhalend Landschap’ kosteloos van 27 januari 2024 tot 4 februari van 13:00 tot 17:00 in het open depot van het Gevangenismuseum op de Oude Gracht 1 in Veenhuizen. Op maandag 29 januari is het museum gesloten. Het open depot is een tijdelijke expositieruimte voor pop-up tentoonstellingen rechts naast de hoofdingang van het Gevangenismuseum.

Entreeprijzen
Volwassenen
Gratis
Locatie