Drentse Musea

Lezing Angelie Sens 'De Kolonieman'

Nationaal Gevangenismuseum

Wanneer: 12 maart 2023 14:00 - 12 maart 2023 16:00

Waar: Oude Gracht 1 9341 AA Veenhuizen


In 2020 presenteerde Angelie Sens haar biografie over Johannes van den Bosch: ‘De Kolonieman’. In het fascinerende boek schetst ze een schitterend beeld van een tijdperk op een kantelpunt naar de moderne samenleving.

Een cruciale spil hierin is Johannes van den Bosch. In zijn 45-jarige carrière wendt de visionaire militair, bestuurder, econoom en staatsman op doortastende wijze zijn geestelijke veerkracht en talenten aan bij de opbouw van het Nederlandse imperium onder de nieuwe koning Willem I.

De in 1818 opgerichte Maatschappij van Weldadigheid heeft bij vele generaties Nederlanders sporen nagelaten die nog altijd doorklinken. De rode draad in zijn denken en handelen was de economische en sociale verheffing van zowel de paupers in Hollandse steden, de boeren in de Javaanse desa’s als de slaven op Surinaamse plantages. Daardoor was hij niet onomstreden. Door sommigen beschouwd als utopisch socialist en wegbereider van de moderne verzorgingsstaat, door anderen als een puur pragmatische macher, ja zelfs een schurk.

Op 12 maart geeft Angelie Sens een lezing van haar boek ‘De Kolonieman’ in het Gevangenismuseum in Veenhuizen.

Programma: 

14:00 –  Ontvangst met koffie/thee en koek

14:30 –   Lezing Angelie Sens

15:30 –   Boekverkoop en signeren

16:00 –   Einde

Entreeprijzen
€ 15,00
Locatie