Drentse Musea

Expositie De Keerzijde - Museum De Proefkolonie

Museum De Proefkolonie Frederiksoord

Wanneer: 23 april 2023 10:00 - 23 april 2023 17:00

Waar: Majoor Van Swietenlaan 1 A 8382 CE Frederiksoord


Ruim 200 jaar nadat de Maatschappij van Weldadigheid begon met de invoer van haar eigen geld, ook wel ‘huismunten’ of ‘koloniegeld’ genoemd, heeft muntexpert Wiebe Nijlunsing de boeiende geschiedenis van dit eigenaardige betaalmiddel verzameld in zijn boek ‘Het huisgeld en de penningen van de Maatschappij van Weldadigheid en de Rijksgestichten (1821 – 1871)‘. Op 24 september is dit boek feestelijk gelanceerd in museum De Proefkolonie.

Ter gelegenheid hiervan is in het museum een tijdelijke expositie ingericht onder de naam ‘De Keerzijde’. Hier zie en lees je het achterliggende verhaal van enkele bijzondere munten. Verhalen van fraude, achterdocht, controlezucht en bureaucratie. Verhalen die nog altijd heel actueel zijn.

De expositie is gratis toegankelijk voor iedereen die een toegangsbewijs van het museum heeft.

Entreeprijzen
Gratis (Expositie is gratis te bezoeken op vertoon van een toegangsbewijs voor museum De Proefkolonie)
Locatie