Drentse Musea

Lezing Pingoruines

OERmuseum West Drenthe

Wanneer: 28 maart 2024 19:30 - 28 maart 2024 21:30

Waar: Brink 7 7981BZ Diever


PINGORUINES IN GRONINGEN EN DRENTHE

Op 28 maart organiseert het OERmuseum een lezing over Pingoruines.
Een pingo (Inuktitut voor kleine heuvel) is een bolvormige heuvel die ontstaat in een gebied met permafrost waar door de druk van bevriezend grondwater een laag bevroren grond wordt opgetild.
De afgelopen zeven jaar is er vanuit Landschapsbeheer Drenthe het Pingo Programma uitgevoerd. Lange tijd werd gedacht dat er wel een paar honderd pingoruïnes zouden zijn in Drenthe. Na uitgebreid onderzoek, bleken er 2400 mogelijke pingoruïnes te zijn: ronde laagtes in het landschap. Om hier meer grip op te krijgen is in 2017 het Pingo Programma gestart met Anja Verbers als programmaleider.
Al snel bleek dat alle ronde laagtes niet perse pingoruïnes zijn, een belangrijk deel bestaat namelijk uit uitblazingskommen. Beide zijn gevormd in de laatste ijstijd, het Weichselien. Ook het klassieke beeld van een ‘rond watertje met een randwal er omheen’ bleek niet te kloppen; het zijn juist de uitblazingskommen die dit vaker hebben. Bij pingoruïnes is vaak helemaal geen sprake van een randwal, althans niet in het reliëf, soms wel in de ondergrond.
Het pingo programma heeft zich gefocust op het onderzoek naar de opbouw, diepte en vullingen van de pingoruïnes. Er zijn door de Universiteit van Utrecht 7 kernen gestoken. Hierin zien we dat er sprake is van een regionale variatie in de invullingen. Ook blijkt dat ze in een belangrijke mate zijn gevormd door diep grondwater. Dit heeft gaten in de keileem veroorzaakt, of ze vormden zich aan de rand van keileempakketten waar ook kwel optrad. In het Holoceen waren het voor een belangrijk deel nog open watertjes, het kunnen zo interessante locaties zijn geweest voor dieren om er te verblijven, en daarmee ook voor mensen om er te jagen.
De lezing wordt gehouden door Anja Verbers. Zij is senior projectleider/ Specialist aardkundig en cultuurhistorisch erfgoed bij Landschapsbeheer Drenthe. De lezing wordt gehouden op 28 maart oktober om 19:30 uur in het OERmuseum, Brink 7, Diever.
Entree: € 5,-- (incl. pauzedrankje). Opgave voor de lezing via: reserveren@oermuseum.nl of via 06-26802024.

Entreeprijzen
€ 5,00 (inclusief pauzedrankje)
Locatie