Drentse Musea

Online College: De Holocaust in de populaire cultuur

Herinneringscentrum Kamp Westerbork

Wanneer: 8 november 2022 20:00 - 8 november 2022 23:59

Waar: Oosthalen 8 9414 TG Hooghalen


Kees Ribbens onderzoekt hoe herinneringen aan oorlog, genocide en massaal geweld in de twintigste en een-en-twintigste eeuw vertolkt worden in woord en beeld. Meer in het algemeen kijkt hij hoe individuen, groepen en samenlevingen zich verhouden tot deze geschiedenissen. Hij is gefascineerd door de manieren waarop de Tweede Wereldoorlog in de historische cultuur telkens opnieuw van betekenissen wordt voorzien, gerepresenteerd en toegeëigend.   Van november 2022 tot september 2023 presenteert het Herinneringscentrum Kamp Westerbork maandelijks een Online College in het kader van De Herinnering aan kamp Westerbork. De Online Collegereeks geeft academische achtergrond bij verschillende onderdelen van de tentoonstelling en het thema.   Als onderdeel van deze verdiepende reeks online colleges, die zowel geschikt is voor professionals als algemeen geïnteresseerden, zal Kees Ribbens worden geïnterviewd door Bas Kortholt over verbeeldingen van de Holocaust in de populaire cultuur. Het Online College begint om 20.00 uur en is gratis toegankelijk via Zoom.   Kees Ribbens is senior onderzoeker aan het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust-, en Genocidestudies, waar hij sinds 2006 werkt. Daarnaast is hij als bijzonder hoogleraar ‘Populaire historische cultuur van Mondiale Conflicten en Massaal Geweld’ verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Locatie