Drentse Musea

Online College: De hedendaagse bezoeker van kamp Westerbork

Herinneringscentrum Kamp Westerbork

Wanneer: 13 december 2022 20:00 - 13 december 2022 23:59

Waar: Oosthalen 8 9414 TG Hooghalen


Sinds de opening van het Herinneringscentrum Kamp Westerbork in 1983 hebben bijna 4 miljoen mensen kamp Westerbork bezocht. Wie waren en zijn deze bezoekers? Wat zijn de redenen waarom ze het Herinneringscentrum bezoeken? En hoe kijken deze mannen, vrouwen en kinderen eigenlijk naar het kamp?

Deze en meer vragen stonden centraal in een wetenschappelijk publieksonderzoek dat door het Herinneringscentrum in samenwerking met het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies in 2021/2022 werd uitgevoerd. Binnen het onderzoek werden gedurende twaalf dagen mensen op het kampterrein gemonitord, onder ruim 800 bezoekers enquêtes afgenomen, achttien personen - deels met een sterke emotionele band met kamp Westerbork - uitgebreid geïnterviewd en vergelijkend literatuur- en archiefonderzoek uitgevoerd.

Van november 2022 tot september 2023 presenteert het Herinneringscentrum Kamp Westerbork maandelijks een Online College in het kader van De Herinnering aan kamp Westerbork. De Online Collegereeks geeft academische achtergrond bij verschillende onderdelen van de tentoonstelling en het thema. 

Als onderdeel van deze verdiepende reeks online colleges, die zowel geschikt is voor professionals als algemeen geïnteresseerden, worden de voorlopige resultaten van dit uitgebreide onderzoek voor de eerste keer met het publiek gedeeld. Het Online College begint om 20.00 uur en is gratis toegankelijk via Zoom. Via deze link krijg je toegang tot het college van Bas Kortholt.

Het wetenschappelijke publieksonderzoek werd uitgevoerd door Bas Kortholt. Historicus Kortholt is sinds 2006 werkzaam bij het Herinneringscentrum en samensteller van de tentoonstelling De Herinnering aan kamp Westerbork. Hij is tevens lid van de Nederlandse delegatie van de International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA).

Locatie