Drentse Musea

Online College: Dadererfgoed

Herinneringscentrum Kamp Westerbork

Wanneer: 14 maart 2023 20:00 - 14 maart 2023 21:00

Waar: Oosthalen 8 9414 TG Hooghalen


De herinnering aan de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust is aan een voortdurende ontwikkeling en verandering onderhevig. In de eerste decennia na de bevrijding lag de focus op een narratief van onderdrukking en verzet. Pas later kwam er meer aandacht voor de verschillende groepen slachtoffers en werden hun trauma’s erkend. In de laatste jaren begint er ook meer ruimte te ontstaan voor het thema daderschap.  

Valt er eigenlijk een duidelijke lijn te trekken tussen “goed” en “fout”?  Welke ruimte kunnen en mogen de perspectieven van daders innemen in de herinneringscultuur van de Tweede Wereldoorlog? Wat betekent dit voor de omgang met materieel en immaterieel dadererfgoed? Deze en andere vragen zullen centraal staan in het online college met Rob van der Laarse.

Van november 2022 tot september 2023 presenteert het Herinneringscentrum Kamp Westerbork maandelijks een Online College in het kader van De Herinnering aan Kamp Westerbork. De Online Collegereeks geeft academische achtergrond bij verschillende onderdelen van de tentoonstelling en het thema. 

Het Online College begint om 20.00 uur en is gratis toegankelijk via Zoom. Via deze link krijg je toegang tot het college van Rob van der Laarse.

Rob van der Laarse is hoogleraar Erfgoed van de oorlog bij CLUE, (Cultural Landscape and Urban Environment), het interdisciplinaire onderzoeksinstituut voor erfgoed en geschiedenis van de VU. Daarnaast is hij onderzoeksdirecteur van de 'Amsterdam School for Heritage and Memory studies' aan de Universiteit van Amsterdam.

Locatie