Drentse Musea

Landelijke Studiedag Holocausteducatie

Herinneringscentrum Kamp Westerbork

Wanneer: 11 november 2022 00:00 - 11 november 2022 23:59

Waar: Oosthalen 8 9414 TG Hooghalen


Het heden en verleden verbinden. De geschiedenis laten aansluiten bij de interesse en belevingswereld van leerlingen. De Holocaust naast andere genocides in de klas bespreken.   Hoe geef jij als docent les over de Holocaust? Welke inhoud geef je aan jouw lessen en hoe gaan jonge mensen anno 2022 om met dit onderwerp? Dat de geschiedenis van de Holocaust relevant is voor het heden is evident.   Daarom organiseren het Herinneringscentrum Kamp Westerbork, het Landelijk Steunpunt Gastsprekers WOII-Heden en de Commissie Didactiek en Activiteiten van de VGN op vrijdag 11 november de Landelijke Studiedag Holocausteducatie, met een gevarieerd programma van presentaties, lezingen en workshops. Je hoort over actuele ontwikkelingen en gaat actief aan de slag in praktijkgerichte workshops.   - Lesgeven en leren over de Holocaust: tussen theorie en praktijk
- Multiperspectiviteit in Holocausteducatie
- De gelaagde geschiedenis van ‘Westerbork’: Molukkers in woonoord Schattenberg
- Ontmoetingen met ooggetuigen uit de verschillende bewoningsgeschiedenissen van kamp Westerbork
- Verhalen uit de bodem: welk verhaal vertelt archeologie van de plek
- Holocausteducatie en burgerschapsvorming
- De 19 treinen naar Sobibor: het ‘vergeten’ kamp
- Atelier van herinnering: persoonlijk en lokaal onderwijs vanuit de voorstellingen van Theater na de Dam
- Brieven uit de trein: de laatste afscheidsgroet als vertrekpunt van de les   De Landelijke Studiedag Holocausteducatie richt zich op docenten in het VO, MBO en theateronderwijs en studenten aan lerarenopleidingen. Meer informatie over deelname en het programma volgt binnenkort. Voor algemene informatie, vragen en reserveren: educatie@kampwesterbork.nl.   Op 11 november rijdt er een pendeldienst tussen station Assen en het Herinneringscentrum Kamp Westerbork.

Locatie