Drentse Musea

Dacia | Drents Museum

Drents Museum

Wanneer: 7 juli 2024 00:00 - 7 juli 2024 23:59

Waar: Brink 1 9401 HS Assen


Ontdek de schatten van de Daciërs, een 'vergeten volk' met een fascinerende cultuur. Bewonder gouden armbanden, religieuze voorwerpen en offers uit de periode 2000 v.Chr. tot 300 n.Chr.

In de 2de eeuw voor Christus bewonen de Daciërs een groot deel van het tegenwoordige Roemenië, Dacië. De unieke geografische locatie - tussen de Euraziatische steppe in het oosten, de mediterrane wereld in het zuiden en Centraal Europa in het westen - maakt het gebied een kruispunt van culturen. Grieken, Kelten, Thraciërs, Scythen en Perzen hebben allemaal hun invloed op de Daciërs en elementen van deze verschillende culturen zijn dan ook terug te vinden in de objecten. Ook de Romeinen hebben veel interesse in Dacië. Zij wijden er twee veldslagen aan om uiteindelijk in 106 na Christus het strijdvaardige volk te veroveren. In Dacia – Rijk van goud en zilver focust het museum op de periode vóór deze verovering. Centraal staan de identiteit van de Daciërs en de indrukwekkende goud- en zilverschatten.

Bekijk unieke vondsten:

  • Nooit eerder tentoongestelde schatten uit Roemeense musea
  • Goud en zilver van hoog artistiek en technisch niveau
  • Krijg inzicht in de identiteit en rituelen van de Daciërs

Bekijk de website van het Drents Museum voor meer informatie!

Aankomende Evenementen

Start Eind Actie
7 juli 2024 00:00 7 juli 2024 23:59
8 juli 2024 00:00 8 juli 2024 23:59
9 juli 2024 00:00 9 juli 2024 23:59
10 juli 2024 00:00 10 juli 2024 23:59
11 juli 2024 00:00 11 juli 2024 23:59
12 juli 2024 00:00 12 juli 2024 23:59
13 juli 2024 00:00 13 juli 2024 23:59
14 juli 2024 00:00 14 juli 2024 23:59
15 juli 2024 00:00 15 juli 2024 23:59
16 juli 2024 00:00 16 juli 2024 23:59
Opmerking

Kijk voor de meest actuele openingstijden op de website van het Drents Museum

Locatie