Drentse Musea

Disclaimer

Aansprakelijkheid

Stichting Platform Drentse Musea neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de samenstelling van de op deze website verstrekte informatie. Platform Drentse Musea kan niet garanderen dat deze informatie altijd volledig juist, compleet en actueel is. Platform Drentse Musea aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enige schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de verstrekte informatie op deze website, tenzij aan de zijde van Platform Drentse Musea sprake is van opzet of grove nalatigheid.

Niets van deze website mag zonder nadrukkelijke toestemming van Platform Drentse Musea worden overgenomen of hergebruikt. Het is niet toegestaan gegevens en afbeeldingen van deze website te gebruiken voor commerciële doeleinden. Platform Drentse Musea heeft zich ten zeerste ingespannen om de auteursrechten van het getoonde beeldmateriaal te achterhalen, wanneer dat van toepassing is. Platform Drentse Musea kan evenwel niet garanderen dat het gebruik van de informatie op deze website geen inbreuk maakt op de rechten van derden, zulks in de ruimste zin van het woord. In geen geval is Platform Drentse Musea aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct of indirect, die op enige wijze ontstaat door en / of voortvloeit uit het gebruik van de informatie of andere content op de website. Platform Drentse Musea is evenmin aansprakelijk voor de inhoud van de sites van derden welke gelinkt zijn met enige pagina van de website van Platform Drentse Musea.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Verantwoordelijkheid inhoud

Op www.drentsemusea.nl vindt u informatie (tekst en beeld) over objecten/onderwerpen van de Drentse musea. De deelnemende musea zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de informatie op deze website.

De informatie op www.drentsemusea.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen op ieder moment en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Auteursrecht

Het auteursrecht van deze website berust bij Platform Drentse Musea. Het materiaal op deze website is afkomstig van Platform Drentse Musea en van derden. De redactie doet haar uiterste best om de voorwaarden ten aanzien van het gebruik van materiaal van derden schriftelijk overeen te komen met alle rechthebbenden. Mocht het desondanks zo zijn dat u hier vragen over heeft, dan kunt u hiervoor contact opnemen via info@platformdrentsemusea.nl.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.